Khwab mein Surah Al Ankboot ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Ankboot ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah Al Ankboot ya is ka baaz hissa parha ya is par parha gaya. To hazrat Jaffer farmatay hain ke Allah taala usay bulandi ke zariye se aazmayen ge. Aur woh mout tak Allah taala ke Amaan aur hifazat mein rahay ga.

Aur kaha gaya ke Allah taala ki taraf se usay parda poshi ataa hogi. Aur dushmanon se nijaat ataa hogi. Aur usay Allah taala momineen aur Mominaat ki tadaad ke barabar ajar ataa farmaen ge.

surah ankboot tilawat ka khwab tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap