Khwab mein Surah Al Balad ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Balad ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah al Balad ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To jaffer sadiq farmatay hain ke woh qisam utha kar is par sharminda ho ga. Aur baaz dafaa woh jhooti qisam khaye ga. Aur kaha gaya hai.

Usay yatimon ki tarbiyat aur miskeeno ko khana khilana naseeb hoga. Aur kaha gaya ke woh bara meharban hoga. Aur baaz ne kaha ke usay khauf ke baad aman naseeb hoga.

khwab me surah balad ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap