Khwab mein Surah Al Dahar ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Dahar ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah al-insaan yani Surah Al Daar ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To imam jaffer sadiq farmatay hain ke woh Aale Mohammad(S.A.W.W) Ke liye khush ho ga. Aur kaha gaya ke usay shukar ibadat aur taqwa naseeb ho ga. Aur apne aap par doosron ko tarjeeh day ga. Aur kaha gaya ke woh bohat ziyada sadqa dainay wala ho ga. Aur is mein ishara hai usay koi aisa kaam bhool gaya.

Jis mein usay bohat ziyada faida hai pas usay chahiye ke woh to bah kere. Aur kaha gaya ke woh achay ikhlaq wala ho ga. Aur usay logon se maal naseeb ho ga aur is ki zindagi achi ho jaegi.

khwab me surah insan dahar tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap