Khwab mein Surah Al Duha ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Duha ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah al Duha ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To imam Nafe aur ibn kaseer farmatay hain ke woh bohat ziyada kher paye ga. Aur kaha gaya ke woh zaeefon aur miskeeno par reham aur meharbani karne wala ho ga.

Aur baaz ki raye ke woh khauf ke baad aman aur mayoosi ke baad khushkhabri aur na umeedi ke baad umeed paye ga. Aur agar woh faqeer hoto daleel hai qanaat pasand hoga. Aur baaz dafaa mout ke qareeb honay ki alamat hoti hai.

khwab me surah duha tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap