Khwab mein Surah Al Fatah ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Fatah ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah al – fatah ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. Daleel hai woh bhaiyon aur rishta daaron se sila rehmi kere ga. Aur kaha gaya ke usay jehaad fi sabeel allah naseeb ho ga. Aur kaha gaya ke is ke liye duniya aur akhirat ki nematon ko akhatta kya jaye ga.

Aur kaha gaya ke uski dua qubool ho gi. Aur kaha gaya ke usay tangi se khushhali miley gi. Aur jo cheez talabb kere ga is mein kamyabi miley gi. Aur kaha gaya ke is ke liye bhulaiyon ke darwazay khol diye jayen ge. Aur hazoor (s.a.w.w) ke haath par baet karne walon ki terhan hoga.

khwab me surah fatah ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap