Khwab mein Surah Al Fussilat ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Fussilat ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Fussilat ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To daleel hai. Woh logon ko hadaayat aur syed he rastay ki taraf bulaye ga. Aur usay is ke huroof ke miqdaar mein naikian milein gi.

Aur kaha gaya hai. Ke woh serra aur alania har haalat mein naik kaam sirf aur sirf allah ki raza ke liye kere ga.

khwab me surah fussilat tilawatki tabe

Share via
Copy link
Powered by Social Snap