Khwab mein Surah Al Ghafir ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Ghafir ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Ghafir ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To woh pakka musalman hoga. Aur is ke haath par barri kher zahir hogi.

Aur usay duniya aur akhirat mein bulandi naseeb hogi. Aur Allah taala ki taraf se is ke liye haami aur mughfirat hogi.

khwab me surah ghafir ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap