Khwab mein Surah Al Hashar ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Hashar ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Hashar ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To daleel hai allah taala is ko naikon ke sath uthayen ge. Aur kaha gaya ke woh deen mein fasaad ke baad islaah paye ga. Aur tangdasti se nikal kar khushhali mein aaye ga. Aur agar woh musafir hoto woh safar se wapas aaye ga aur kaha gaya ke allah taala is ke dushmanon ko halaak kar ‫n ge.

Aur kaha gaya ke usay allah taala maal ataa karen ge. Aur qayamat ke din isi haalat mein utha ya jaye ga. Aur jaffer sadiq farmatay hain ke allah taala usay qayamat ke din uthayen ge aur is se raazi ho nge.

khwab me surah hashar ki tabeer

Share via
Copy link