Khwab mein Surah Al Inshiqaq ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Inshiqaq ki Tilawat

jis ne khawab mein Surah Al Inshiqaq ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To Hazrat Abubaker Siddiq razi Allah anho farmatay hain ke baaz log is ke liye dua aur baaz log is ke liye bad dua karen ge.

aur agar usay koi aurat parhay to Daleel hai is ka shohar usay Talaq dega. aur woh barri aulaad aur nasal wala hoga. aur kaha gaya ke woh apne nafs ka hisaab kar ne wala ho ga. aur aur kaha gaya ke woh is saal ki zarkhaizi aur shadabi par Dalalat karta hai. aur kaha gaya ke usay sirf betiyan ataa hongi aur woh baloghat se qabal hi mar jayengi.

khwab me surah inshiqaq tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap