Khwab mein Surah Al Jasia ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Jasia ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Jasia ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To woh Zuhad paye ga. Aur khashieen mein se ho ga aur kaha gaya ke woh Allah taala se daray ga.

Aur is ke liye buraiyon se nijaat ki umeed ki jati hai. Aur kaha gaya ke Allah taala is ki ghaltion par parda poshi kar n ge aur is ko khauf se aman deingay. Aur qayamat ke din usay aman ke sath uthayen ge.

khwab me surah jasia ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap