Khwab mein Surah Al Kausar ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Kausar ki Tilawat

Jis ne khwab mein surah al Kausar ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To Daleel hai woh akhirat walon ki majlis mein baithy ga. Aur dushmanon par kamyaab hoga. Aur kaha gaya ke woh bohat qurbaniyan day ga.

Aur yeh bhi kaha gaya ke kisi museebat ki wajah se Allah taala ke haan bara ajar swab paye ga. Aur yeh bhi kaha gaya ke woh bara maldaar hoga. Aur bakol baaz is ki kher dono jahanon mein bohat hogi.

khwab me surah kousar ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap