Khwab mein Surah Al Lail ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Lail ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah al Lail ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To imam nafea aur ibn kaseer farmatay hain ke usay rizaq kam ataa hoga.

Aur shahadat ki mout tahjud aur Allah taala ki itaat naseeb hogi. Aur baaz ulama ne farmaya ke is ke rizaq mein tangi ho gi.

khwab me surah lail parhana tabeer

Share via
Copy link