Khwab mein Surah Al Maarij ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Maarij ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Maarij ya is ka kuch hissa. Parha ya is par parha gaya. To daleel hai woh zindagi ke shuru mein bad kalaam hoga. Aur zindagi ke aakhri hissay mein mut-taqi ho ga. Aur kaha gaya ke is se daur qareeb hoga.

Aur bohat ziyada roza rakhnay wala ho ga. Aur kaha gaya ke woh khud bulaun aur musibaton ko –apne aur apne ghar walon ke liye bulaye ga. To usay chahiye ke is se ruk jaye aur yeh bhi kaha gaya hai ke woh mehfooz aur mansoor ho ga.

khwab me surah maarij parhana tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap