Khwab mein Surah Al Qaf ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Qaf ki Tilawat

jis ne khawab mein Surah Qaf ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. to Daleel hai. usay anbia walay aamaal naseeb hon ge aur kaha gaya ke woh ilm paye ga. aur kaha gaya ke woh kasmain uthaye ga .

aur kaha gaya ke Allah taala is par kher ke darwazay khole ga. aur is par mout ke sakraat ko aasaan kar diya jaye ga. kaha gaya ke is ka rizaq wasee kya jaye ga .

khwab me surah qaf

Share via
Copy link
Powered by Social Snap