Khwab mein Surah Al Room ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Room ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al-Room ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To imam nafea aur ibn kaseer farmatay hain ke is ke dil mein nifaq ho ga. Aur ibn fazala farmatay hain ke agar woh aalam ya qaazi hai to daleel hai woh hafiz hoga. Aur zalim bhi hoga aur agar woh tajir ho to ziyada faida haasil karega.

Aur agar dekhnay wala badshah ho to Allah taala is par koi bara kafir mulik kholeen ge. Aur is ke haath par bohat se log hadaayat payen ge. Aur kaha gaya ke woh maal aur ghulam payega. Aur kaha gaya ke is ka koi kaam paya takmeel tak puhanche ga. Ya is ka kisi ke sath jhagra hoga jis mein woh kamyaab hoga. Aur agar musalman kisi jung mein hon to woh kamyaab ho nge.

surah room tilawat ka khwab tabeer

Share via
Copy link