Khwab mein Surah Al Tariq ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Tariq ki Tilawat

jis ne khawab mein surah Al-Tariq ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. to Jaffer Sadiq farmatay hain.

ke usay aulaad larke اaur larkyan naseeb ho gi. aur kaha gaya ke usay tasbeeh aur Tahleel ataa hogi. aur kaha gaya ke woh choron se darta hoga.

khwab me surah tariq tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap