Surah Mulk Read Online PDF Full

first 10 ayats of surah mulk

Surah Mulk Online Read: Is Surah ke fazail ke baray mein jo ahadees warid hui hain un mein se baaz to mutlaq hain yani kisi khaas waqt ki qaid nahi hai, jab ke baaz ahadees mein raat ko parhnay ka zikar hai, maslan yeh ke Rasool Allah (S.A.W.W) raat ko surah malik parhay baghair nahi … مزید پڑھیں