Khwab mein Farishtoon ko Dekhnay ki Tabeer

Farishtoon ko Khwabon mein Dekhnay ki Tabeer

Tamam firshton mein se chaar farishtay Jibraiel alaihi salam, mikaeel alaihi salam, Israfeel alaihi salam aur izraeel alaihi salam buzurag tareen hain.

Firshton ko khawab mein dekhnay ki taweel o tabeer

Hazrat Jibraiel alaihi salam
hazrat Ibn Sirin rehmat Allah taala alaihi ne farmaya hai. Ke agar koi shakhs hazrat Jibraiel alaihi salam ko khush taba aur kushadah ro dekhe. To Daleel hai ke dushman par fatah paye ga aur apni morad ko puhanche ga aur agar is ke khilaaf dekhe to andoh aur gham par Daleel hai.

Aur agar khawab mein dekhe ke is ko Jibraiel alaihi salam ne khush khaberi di hai. Ya naik wada kya hai ya kisi kaam se roka hai. Izzat aur doulat aur jamiat khatir ki Daleel hai aur agar is ko koi cheez di hai to badshah se martaba miley ga aur baaz tabeer bayan karne walay kehte hain.

farishtay khwab ki tabeer

Ke agar khawab mein Jibraiel alaihi salam ne is ko kuch diya hai to yeh khauf aur barri dehshat ki Daleel hai agar log is ko khawab mein kahin ke to Jibraiel hai to yeh Daleel hai ke sukhan daan Fasih ho ga aur morad paye ga aur ba imanat aur ba diyaanat mashhoor ho ga.

Hazrat Mikaeel alaihi salam
agar koi shakhs khawab mein mikaeel alaihi salam ko dekhe, jaisay ke un ki soorat hai. Daleel kher aur basharat ki hai. Kyunkay Jibraiel alaihi salam khawab ke laane walay aur mikaeel alaihi salam basharat aur Nemat waghera ke laane walay hain.

Hazrat Ibn Sirin ne farmaya hai. Ke agar khawab mein dekhe ke hazrat mikaeel ne is ko ataa di hai. Yeh kher aur buzurgi ki Daleel hai aur agar khawab mein dekhe ke log is ko mikaeel kehte hain. Daleel hai ke is se logon ko kher aur basharat puhanche gi aur nihayat qader o manzilat paye ga.

Hazrat Israfeel alaihi salam
Hazrat Ibn Sirin rehmat Allah alaihi ne farmaya hai ke agar koi shakhs hazrat Israfeel alaihi salam ko un ki soorat par dekhe to yeh qowat aur buzurgi aur Jah o jalal aur ilm o Danish ki Daleel hai aur jis malik mein dekhe is ki abadi aur aman ki Daleel hai. Aur narsinga phoonkatay dekhe to yeh bulaa aur ftne ki Daleel hai.

Farmaan haq taala hai : narsinga phuunkaa jaye ga aur jo shakhs asmano aur zameen mein hai, bhichar jaye ga.

Aur agar dekha ke aap ke haath mein narsinga hai aur phoonkatay nahi hain. Daleel hai ke shehar mein bulaa aur fitnah aur nihayat khauf parre ga aur agar dekhe ke Israfeel alaihi salam is ke ghar mein aaye aur sota sun-hwa jaag para hai, Daleel hai ke is shehar ka badshah is par khafa ho ga.

Hazrat karmaney rehmat Allah alaihi ne farmaya hai ke agar Israfeel alaihi salam ko koi shakhs khawab mein dekhe ke andoh gain soor poonkatay hain aur is ne bator barket soorat ki aawaz suni hai to Daleel hai ke is malik mein merg parre gi aur zalim log halaak hon ge aur agar dekhe ke Israfeel alaihi salam taaza rawi aur khushi ke sath is ki taraf dekhte hain.

To is amar ki Daleel hai ke is ko badshah se aman aur kher puhanche ga aur agar dekhe ke Israfeel alaihi salam ne chitthi par mohar laga di hai to Daleel hai ke is ki mout qareeb hai aur agar dekhe ke Israfeel alaihi salam ne is par awaaza kasa aur gayab ho gaye Daleel hai ke is ko badshah ki taraf se nuqsaan puhanche ga.

Hazrat izraeel alaihi salam
hazrat Ibn Sirin rehmat Allah alaihi ne farmaya hai ke agar koi malik ulmaut ko aasman par aur –apne aap ko zameen par dekhe to Daleel hai ke woh shakhs –apne kaam se mazool ho ga aur agar –apne paas dekhe to Daleel hai ke is ki mout qareeb hai.

Aur agar malik ulmaut ko khush dekhe to shahadat ki Daleel hai aur agar malik ulmaut se kashti ki aur gir para to Daleel hai ke duniya se jaldi rukhsat ho ga aur agar malik ulmaut ko gira liya to baaz tabeer daan bayan karte hain ke bemaar ho ga lekin Shifa paye ga.

Hazrat jabir maghribi rehmat Allah alaihi ne farmaya hai ke jo koi malik ulmaut ko khawab mein Khurram o Shadan dekhe to Daleel hai ke is ki zindagi daraaz ho gi aur agar salam karta sun-hwa dekhe to yeh shahadat paye ga aur agar sheereeni deta dekhe to jaan aasani se niklay gi aur agar gussa mein dekhe to is ki mout khatarnaak ho gi.

Aur agar koi talkh cheez deta sun-hwa dekhe to is ki jaan mushkil se niklay gi aur agar khawab mein log is ko khabar den ke malik ulmaut falan jagah hai aur woh daur se dekhe to Daleel hai ke is ko badshah se kaam parre ga aur agar khawab mein dekhe ke is ne malik ulmaut ko maar dala hai to Daleel hai ke yeh shakhs dushman Khalq ho ga.

Hamilan arsh ka dekhna
Hamilan arsh woh farishtay hain ke jinhon ne Allah taala ke amar se arsh ellahi ko uthaya sun-hwa hai. Agar koi un ko khawab mein dekhe to morad paye aur badshah banay aur agar un se mulaqaat ki hai to kisi buzurag badshah se kaam parre ga aur kher o Manfiat dekhe ga.

Hazrat ibrahim karmaney rehmat Allah alaihi ne farmaya hai ke khawab mein hamilan arsh ko dekhnay wala deen daaron se miley ga aur hajj kere ga. Farmaan haq taala hai : aur to firshton ko arsh ke gird saf bandhay dekhe ga ke woh –apne rab ki hamd ke sath tasbeeh karte hain. Aur agar farishtay is par meharbani karen aur ibadat mein –apne sath shareek karen to yeh is baat ki Daleel hai ke is ki mout qareeb aagai hai.

Kiraman Katibeen ka dekhna
Kiramman katbeen woh farishtay hain ke sab logon ke kirdaar aur guftaar naik aur bad ko likhte hain. Hazrat Ibn Sirin rehmat Allah alaihi ne farmaya hai ke agar koi shakhs un ko khawab mein dekhe. Agar naik hai to dono Jahan mein kher aur Salah paye ga aur agar muflis hai to gham aur andoh uthaye ga. Agar un firshton ko aapas mein lartay dekhe to yeh Daleel hai ke yeh shakhs gunehgaar aur nafarman hai aur azaab kkhuda ka mustahiq hai. Farmaan baari taala hai : hum tujhe aik larke ki basharat dete hain jis ka naam yahya hai.

Aur agar firshton ko dekhe ke kisi cheez ke lainay ke muntazir hain to Daleel hai ke is ke maal aur Nemat mein zawaal aye ga aur agar firshton ko kisi jagah khara dekhe to wahan aman ho ga aur agar larai mein dekhe to dushman par kamyaab ho ga.

Aur agar ruku o sajjod mein dekhe to yeh Daleel hai ke is ke duniya aur deen ke ehkaam ahwaal mustaqeem par hain aur agar firshton ko aurton ki shakal mein dekhe to yeh Daleel hai ke khawab dekhnay wala kkhuda taala par jhoot lagaata hai. Farmaan haq taala hai : kya kkhuda taala ne tumhe betay diye aur khud betiyan len, tum aik bohat barri baat kehte ho.

Aur agar khawab mein dekhe ke par rakhta hai aur firshton ke sath urta hai to is ki mout qareeb hai aur duniya se tauba kar ke marey ga aur agar daur se firshton ko dekhe aur un ke qareeb nahi ja sakta hai to is par museebat parney ki Daleel hai. Farmaan haq taala hai : firshton ko dekhen ge, is din gunahgaaron ke liye khushi nahi hai ) aur agar dekhe ke farishtay is ko apni itaat ka amar farmatay hain. Agar naik hai to shadi aur khushi dekhe ga aur agar bura hai to ranj o gham dekhe ga. Farmaan haq taala hai : apni kitaab parh. Aaj ke din tera nafs hi tujh par hisaab lainay ke liye kaafi hai.

Aur agar khawab mein dekhe ke farishtay is ko izzat ke sath salam karte hain to Daleel hai ke dushman par fatah paye ga aur injaam bakhair ho ga aur agar un ko aik jagah utre huye dekhe to Daleel hai ke wahan ke log gham aur andoh se nijaat payen ge. Kyunkay farishtay hamesha payghambaroon ki madad ke liye aye hain. Hazrat karmaney rehmat Allah alaihi farmatay hain sahib khawab ka firshton ko dekhna pand aur naseehat hai.

Aur agar farishtay ko wasiyat karte dekhe to yeh shakhs shaheed ho ga aur agar Maqarrab firshton ko kisi jagah mein dekhe ke is jagah ahal islam kafiroon ke sath jung karte hain, to ahal islam ko fatah ho gi aur agar is jagah ranj, qeht aur sakhti ho gi to Allah taala is jagah walon ko is se nijaat day ga.

Aur agar dekhe ke farishta ban kar aasman ko chala gaya hai to Daleel hai ke yeh shakhs duniya mein Zuhad ikhtiyar kere ga aur duniya se dastbardaar ho kar raah akhirat talaash kere ga aur agar dekhe ke firshton ke sath aasman par chala gaya hai aur wapas nahi aaya hai to jaldi duniya se safar kere ga aur apna naik naam chhorey ga. Hazrat jabir maghribi rehmat Allah alaihi ne farmaya hai ke agar khawab mein dekhe ke Maqarrab farishta izzat ke sath is ki taraf daikhta hai to woh shakhs bemari se jald Shifa paye ga aur is ke baad hajj aur jehaad kere ga aur bohat se naik kaam kere ga.

Aur agar –apne aap ko farishtay ki soorat par dekhe to Daleel hai ke gham aur karz se nijaat paye ga aur agar maldaar hai to maal ziyada ho ga aur agar darwaish hai to ghanni ho ga. Hazrat Jaffer Sadiq razi Allah taala anho ne farmaya hai ke agar khawab mein dekhe ke farishta is ko kisi kaam ki basharat hai to yeh Daleel hai ke koi buzurag aadmi is ko kisi kaam par lagaye ga.

Aur agar dekhe ke farishta is ko ataa deta hai to woh shakhs ataa aur buzurgi paye ga aur agar farishta krobi ko istaqbaal karta dekhe ga to dono Jahan ki doulat paye ga aur agar dekhe ke farishtay is ki ziyarat ko aaye hain aur shama aur chairag un ke paas hain to Daleel hai ke is ke yahan Dana aur aalam Farzand aaye ga aur agar dekhe ke farishtay is ko safaid ya sabz kapray dete hain to Daleel hai ke woh khud marey ga ya is ke azeezon mein se koi marey ga aur agar dekhe ke is ki taraf khushi se dekhte hain to is ka injaam bakhair ho ga aur agar khawab mein farishta jame quran day ya khat likha sun-hwa day to Daleel hai ke koi shakhs is par hukoomat kere ga aur is par ghalib aa jaye ga.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap