Khwab mein Surah Al Saffat ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Saffat ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Saffat ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya.. To Allah taala usay sahib yaqeen beta ataa farmaen ge. Aur woh Allah taala ki itaat kar ne wala hoga. Aur kaha gaya ke woh koi aisa ilm sekhe ga.

Jis se log taajjub mein par jayen ge. Aur kaha gaya is se sarkash shaitano ko daur kya jaye ga. Aur kaha gaya ke usay halal rizaq ataa ho ga. Aur do betay ataa hon ge aur kaha gaya ke usay deen ki bhalai aloodgion se pa ki aur Allah pak ka khauf ataa hoga.

khwab me surah saffat ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap