Khwab mein Surah e Suad ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah e Suad ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah e Suad ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To daleel hai is ka haal barhay ga. Aur woh apne kaam mein maahir hoga aur kaha gaya hai ke woh sachhi qisam uthaye ga aur gunah se tauba kere ga.

Yeh” Makki surat” hai. Jis ka matlab hai ke yeh madinah mein baad mein nazil honay ki bajaye mecca mein nazil hui hai. Yeh sourat dosray muki daur ki hai, yani yeh islam ki taraqqi ke sirf paanch ya chay saal baad nazil hui thi.

khwab me surah suad ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap