Khwab mein Surah Al Zumar ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Zumar ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al-Zumar ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To woh bohat saari kitaaben haasil kar yga. Aur un ko parhay ga aur un ki hifazat kere ga. Aur kaha gaya ke woh qayamat ke din mominon ke sath pehli saf mein hoga.

Aur kaha gaya ke is ke deen mein ikhlaas hoga. Aur is ki aqibat achi hogi. Aur usay allah taala se darnay walon ki tadaad ke barabar sawab miley ga. Aur kaha gaya ke woh lambi zindagi paye ga. Yahan tak ke –apne poton ko bhi dekhe ga.

khwab me surah zumar tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap