Allah Taala ko Khwab mein Dekhnay ki Tabeerien

Allah Taala ko Khwab mein Dekhnay ki Tabeerien

Allah taala woh zaat pak hai jiska koi misl nahi aur wohi har waqt dekhnay aur suneney wala hai. Khawab mein Allah ke deedar ki mukhtalif tabeer mein insaan ke mukhtalif ahwaal ke aitbaar se hosakti hain. Pas jo shakhs Allah taala ka deedar is ke Jah vjlal ke sath baghair kisi tashbeeh tamseel ke kere to yeh kher ki Daleel hai aur is ke deen o akhirat ki salamti ki basharat hai. Agar deedar ellahi mazkoorah haalat ke khilaaf kya to mein is ki khubs batin par daal hai khaas kar is soorat mein ke Allah taala is se kalaam nah kere.

Agar mareez haalat marz mein dekhe to is ka intqaal ho jaayegaa is liye ke Allah taala ke naamon mein se aik naam haq hai aur mout bhi haq hai. Aur agar raah gum kardah khawab mein Allah ke deedar se Musharraf ho jaye to raah raast payega is liye ke is ne haq ko dekha hai. Aur agar mazloom khawab mein dekhe to –apne dushmanon par ghalba haasil kar le ga. Khawab mein kalaam ellahi baghair tashbeeh ke sunna khawab dekhnay walay ki gumraahi ki taraf musheer hai. Aur baaz dafaa Allah taala ka kalaam suna khauf se aman aur –apne maqsad ko pounchanay par daal hai.

Aur basa auqaat Allah taala ko dekhe baghair pas parda kalaam sunna rafa manzilat ki taraf musheer hoga. Bator khaas agar kalaam wahi ki soorat mein ho. Aur baaz dafaa yahi khawab dekhnay walay ke gumraah aur bidatti honay par daal hoga. Aur baaz dafaa uski tabeer apni hesiyat ke mutabiq darja panay se ki jati hai khusoosan jab ke khawab dekhnay walay ke paas Allah ka pegham rasan aa jaye.

allah taala ko khwab me dekhna tabeer

Agar koi shakhs Allah taala ko kisi makaan mein aisi soorat mein dekhe ke is ki tauseef aur tareef ki ja sakti ho to Daleel hai ke dekhnay wala un logon mein se hai jo Allah par jhoot bandhtay hain aur Allah ki taraf aisi baat ko mansoob kar te hain jo Allah taala ki Shayan shaan nahi.
Jis shakhs ne Allah taala ko –apne se hum kalaam dekha aur is mein Allah taala ki taraf dekhnay ki taaqat bhi hai to is ki tabeer yeh hai ke Allah taala is ke sath rehmat ka maamla farmaen ge aur apni Nemat is par mukammal kar mein ge. Jis ne dekha ke Allah is ki taraf nazar kar rahay hain to is ki tabeer yeh hai ke Allah taala qayamat ke din is ki taraf nazar karam farmaen ge.

Jis ne dekha ke Allah taala ka is par nuzool sun-hwa. Agar woh wahan namaz parh raha hai to tabeer yeh hai ke woh rehmat khuda wandi se behra war ho ga agar shahadat ka taalib hai to shahadat naseeb hogi. Aur –apne dunyawi aur ukharwi maqsad ko paye ga. Jis ne dekha goya ke Allah taala is ke sath muanqa kar raha hai ya is ko ya is ke kisi uzoo ko bosa day raha to Daleel ke woh –apne matlooba a jr ko paye ga. Agar kisi ne dekha ke Allah taala ne usay Mataa duniya mein se kuch dediya to is ki tabeer yeh hai ke is ko koi museebat ya bemari la-haq hogi aur is se is ka ajar aur sawab do chand ho ga aur shohrat hogi.

Agar kisi ne dekha ke Allah taala khawab mein is se mughfirat ya dukhool jannat ya kisi aur cheez ka wada kar rahay hain. To Daleel hai ke woh shakhs hamesha Allah taala se darta rahega. Aur Allah ki taraf mutwajjah rahay ga. Agar kisi ne khawab mein Allah ko dekha magar is mein Allah taala ki taraf dekhnay ki taaqat nahi ya arsh ya Allah ki kursi ko Allah ke baghair dekh le to is ki tabeer hai ke woh shakhs naik amal kar yga.

Agar koi khawab dekhe go ya Allah taala se hum kalaam hai aur is mein Allah ki taraf dekhnay ki qudrat bhi hai ya Allah taala ko arsh ya kursi ke sath dekhe to Daleel hai ke usay kher haasil hogi aur ilm mein izafah hoga. Agar kisi ne khawab dekha ke Allah taala is kwapni taraf bulaa raha hai aur woh daur bhaag raha hai to is ki tabeer yeh hai ke khawab dekhnay wala agar abid hai to ibadat aur ittaat se phir jaye ga. Agar is ka waalid zindah hai to woh is ka nafarman hoga aur agar khawab dekhnay wala kisi ka ghulam hai to woh –apne ma lick se bhaag jaye ga.

Agar kisi ne dekha goya ke Allah taala aur is ke darmiyan parda haail hai to tabeer yeh hai ke woh gunah kbirh mein mubtala hoga aur gunaaho ka murtakib hoga. Agar kisi ne khawab mein Allah taala ko narazgi aur gussa ki haalat mein dekha ya Allah taala ke noor ko bardasht kar ne se qassar raha ya khauf zada ya larzah brandam sun-hwa ya Allah taala se –apne gunaaho se maffi tauba aur mughfirat ki darkhwast ki to yeh gunaaho ke irtikaab aur bidat ki Daleel hai.

Agar koi shakhs khawab mein dekhe ke Allah is se kalaam kar raha hai to is ki tabeer yeh hai ke Allah is ko dara rahay hain aur gunaaho se usay rokkk rahay hain. Agar kisi ne dekha ke goya Allah is ko hadees bayan kar raha hai to tabeer yeh hai ke sahib khawab tilawat quran kasrat se karega. Agar kisi ne khawab dekha ke Allah taala is se baat cheet kar rahay hain aur woh Allah ke kalaam ko samajh raha hai to is ki tabeer yeh hai ke koi badshah ya haakim is se kalaam kar y ga. Aur agar Allah ke kalaam ko nahi samajh raha to tabeer is ke mutabiq hogi.

Agar kisi ne khawab mein Allah taala ko –apne sir par dast mubarak rakhay dekha to tabeer yeh hai ke Allah taala is ko apnay makhsoos bundon mein shaamil kar ke apna Maqarrab banaye ga lekin masaaib martay dam tak is se nahi htaye ga. Agar kisi ne Allah taala ko –apne waalid bhai kisi rishta daar ki soorat mein –apne sath meharbani karte hue dekha to tabeer yeh hai ke is ko koi aisi museebat la-haq hogi jis par Allah taala is ke liye ajar azeem ataa kar dega.

Agar khawab mein Allah taala ko kisi maqam ya kisi ghar mein zahoor farmata huwa dekhe ya kisi jagah shehar ya makaan mein nazil hota sun-hwa dekhe to tabeer is ki yeh hai ke woh ilaqay makaan aur jaghen Adal se maamoor hon gi Allah taala ke hukum se khushhali aur kher o barket ki bohtat hogi.
Allah taala ka na razgi ki haalat mein zahuur hona is ilaqay ke liye Bar baadi aur ahal ilaqa ke liye halakat masaaib o alaam o amraaz مختلفہ mein mubtala honay ki Daleel hai. Agar kisi ne khawab mein Allah taala ko kisi ghumzdaa mahboos o muqeed shakhs ke paas dekha to yeh is shakhs makroob o mahboos ke liye nijaat ki alamat hai.

Agar kisi ne –apne aap ko khawab mein Allah taala se sargoshi karte huye dekha to yeh Allah ke haan uskay Maqarrab honay ki Daleel hai jaisa ke khawab mein Allah taala ke samnay sajda raiz hona Maqarrab ellahi honay ki alamat hai. Agar kisi ne khawab dekha ke goya woh Allah taala se pas parda baat cheet kar raha to is ki tabeer yeh hai ke is ka deen acha hoga. Agar is ke paas kisi ki amanat hai to is ko ada kar yga aur agar hukoomat hai to woh mazboot ho jaegi aur agar baghair hijaab ke Allah se baat kar raha to is ke deen ke nuqsaan ki Daleel hai.

Aur agar Allah taala khawab mein usay kuch pehna mein to yeh zindagi bhar gham o takleef pounchanay ki Daleel hai. Magar is museebat o marz ki wajah se ajar azeem usko miley ga. Agar kisi ne khawab mein dekha ke goya Allah taala is ko is ke naam ya aur kisi naam ke sath mosoom kar rahay to is ki tabeer yeh hai ke –apne muamlay mein kamyaab hoga aur dushmanon par ghalba paye ga. Agar kisi ne dekha ke Allah taala is se naraaz hain to yeh walidain ki narazgi ki alamat hai aur yeh dekhe goya is ke waalid yan is se naraaz hain to yeh Allah taala ki narazgi ki Daleel hai.

Agar kisi ne khawab dekha ke Allah taala is par ghazabnak hain to is ki tabeer yeh hai ke woh kisi ounchay makaan se giray ga. Agar kisi ne dekha ke woh kisi deewar makaan ya pahar se gir gaya to is ki tabeer yeh hai ke Allah taala is shakhs se naraaz hai.

Agar kisi jagah soorat ( mourat ) dekhe aur is se kaha jaye ke mein tumhara mabood hai aur woh is ko mabood samajh kar is ki ibadat bhi kere aur is ke samnay sajda raiz ho to mein Daleel hai ke woh kisi baatil kaam mein munhamik hai aur apni Danist mein is ko haq samajh raha hai. Agar kisi ne Allah taala koksi maqam mein namaz parhte huye dekha to yeh is maqam ya jagah ke liye rehmat khuda wandi ki aamad ki Daleel hai. Agar kisi ne dekha ke Allah taala is ki taqbeel farma rahay hain aur khawab dekhnay wala sahib kher aur Saleh hai to is ki tabeer yeh hai ke woh Allah taala ki itaat tilawat kalaam pak ya tadrees quran kareem se behra mand ho ga agar khawab dekhnay wala mazkoorah sift se aari hai to yeh is ke gumraah aur bidatti honay ki Daleel hai.

Agar kisi ne khawab dekha ke Allah taala is ko aawaz day rahay hain aur woh is ka jawab day raha hai to is ki tabeer yeh hai ke Insha Allah hajj beeet Allah se Sarfraz hoga. Kisi makaan makhsoos jagah mein Allah ka tajallii farma na agar woh makaan kharab hoto is makaan ki abadi ki Daleel hai aur agar woh pehlay se abad ho to is ki kharabi ki Daleel hai. Agar is makaan ke makeen zulm karne walay hain to un ke liye saza ki Daleel hai aur agar mazloom hain to un ke sath Adal o insaaf ki alamat hai.

Basa auqaat kisi makaan makhsoos mein Allah taala ko tajallii farmatay hue dekhna kisi malik azeem mein honay ki alamat hai ya phir is baat ki Daleel hai ke is ka maamla kisi zalim ke haath mein hoga ya is makaan mein aik aisa aalam peda hoga jo doosron ko faida pohanchaye ga ya is mein hakeem hazq peda hoga jo mualjay mein maahir hoga.

Khawab mein Allah taala se darna itminan o sakoon Ghana aur rizaq vasa ki Daleel hai. Agar kisi ne dekha ke Allah taala is ko daant rahay hain aur dhamka rahay hain to is ki tabeer yeh hai ke woh shakhs gunah ka murtakib hoga.

Share via
Copy link