Khwab mein Surah Al Adiyat ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Adiyat ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah al Adiyat ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To agar to woh musafir hai to lota aaye ga aur agar woh musafir nahi to Daleel hai. Woh duniya ke maal aur mata se mohabbat karta hai.

Aur kaha gaya ke woh ghoron aur bakrion ke gulon se mohabbat karta hai. Aur kaha gaya ke woh Allah taala ka bohat ziyada zikar kar ne walon mein se hoga. Aur is ki Umar daraaz hogi. Aur log is ki tareef karen ge.


khwab me surah adiyat ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap