Khwab mein Surah Qariya ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Qariya ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah al-Qaria ya is ka kuch hissa. Parha ya is par parha gaya.

To yeh dalalat karta hai khushkhabri aur darane par aur kaha gaya. Ke woh bara parhaiz gaar ibadat guzaar aur sahib taqwa hoga.

khwab me surah qaria ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap