Khwab mein Surah All e Imran ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah All e Imran ki Tilawat

Jis shakhs ne khawab mein dekha ke is ne Aurah All e Imran ya is ka kuch hissa tilawat kya. Ya is par tilawat kya gaya. To hazrat abbu baker razi Allah anho aur nafea aur Ibn kaseer farmatay hain ke woh apne ahal o Ayal mein kam waqt rahay ga.

Aur is ko barri Umar mein aulaad naseeb hogi. Aur woh bohat safron wala hoga. Aur kaha gaya ke woh logon mein bara maqbool ho ga. Aur har qisam ki ghaltion se pak ho ga. Be deen logon se unkay deen ke baray mein jhagra kere ga. Aur yeh bhi aik qoul hai ke woh rizaq aur barket payega. Aur uska zehan saaf hoga aur is ke nafs mein paki aegi.

Is ka qaari ab apni tawajah deen ki hifazat aur khidmat ki taraf markooz kere ga. Woh halal rizaq haasil kere ga. Aur duniya o akhirat mein khush naseeb hoga.

surah aal imran tilawat ka khwab tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap