Khwab mein Surah Al Anfaal ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Anfaal ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Anfaal ya is ke kuch hissay ki tilawat ki ya is par tilawat ki gayi to Ibn abbas farmatay hain ke woh bara Muaziz aur kamyaab hoga. Aur aisa hi imam Jaffer Sadiq ne farmaya aur unhon ne yeh bhi farmaya hai. Ke deen ke muamlay mein woh salamti se rahay ga. Aur Ibn Fazaala ne farmaya ke agar woh badshah ho to ka myab ho ga.

Aur agar woh aalam hoto woh mut-taqi aur par hs gaar ho ga. Aur baaz ulama ne farmaya ke usay dushmanon par ghalba haasil hoga. Aur un se ghanemat haasil kere ga. Aur kaha gaya ke usay ghanemat ki taraf se halal maal ataa ho ga. Aur qayamat ke din huzoor is ke liye sifarish kar ‫n ge

surah anfaal tilawat ka khwab tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap