Khwab mein Surah Al Tooba ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Tooba ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Tooba ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya to imam nafea aur Ibn kaseer farmatay hain ke woh naik logon se mohabbat karnay wala hoga. Aur baaz ne kaha ke woh is duniya se quied ho jaye ga. Aur woh mohabbat karne wala aur logon mein mehboob hoga.

Aur kaha gaya ke Allah taala is ke deeni umoor ki islaah farmaen ge. Aur qayamat ke din huzoor is par gawah hon ge. Ke yeh nifaq se buri hai. Aur usay duniya ke har munafiq aur munafiqa ke tadaad ke mutabiq ajar ataa hoga. Aur farishtay is ke liye dua aur mughfirat karen ge. Aur Allah taala is ko ikhlaas naseeb farmayen ge.

surah tooba tilawat ka khwab tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap