Khwab mein Surah Al Baqra ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Baqra ki Tilawat

Jis ne khawab mein dekha ke is ne surah al-Baqrah ya is ka kuch hissa tilawat kya ya is par tilawat kya gaya to nafea aur Ibn kaseer farmatay hain ke usay ilm naseeb hoga aur is ki umar taweel hogi aur is ke deen mein islaah hogi aur aulaad ke muamlay mein usay nijaat naseeb hogi.

Aur imam kasaaee ne bhi is ki muwafiqat ki hai aur Hazrat Ayesha razi Allah Anha farmaati hain ke jis ne is surah ki ya is ke baaz hissay ki khawab mein tilawat ki to woh aik jagah se doosri jagah muntaqil ho ga. Aur is ka rizaq doosri jagah hoga aur farmatay hain ke agar woh khawab mein tilawat kere to agar woh qaazi hai to is ki muddat muayini mazooli qareeb aagai hai.

Aur agar woh Alima hai to is ki Umar lambi hai aur is ke halaat achay ho nge. Aur baaz ulama ne farmaya ke jis ne surah al-baqrah ki tilawat ki to woh deen ko jama karne wala aur nakiyon ki taraf jaldi karne wala ho ga. Aur is ki Umar lambi ho gi aur woh taklifoo aur musibaton par sabr karne wala ho ga. Agar is ne ayat al kursi ki tilawat ki to yeh is ke Hafza aur zakawat ki Daleel hai. Aur surah al-baqrah ki tilawat Dalalat karta hai aisay meeras par jis mein betay chacha ki taraf se jhagra hoga.

surah baqra tilawat ka khwab tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap