Khwab me Surah AlFalaq ki Tilawat

Khwab me Surah AlFalaq ki Tilawat ki Tabeer

Jis ne khawab mein surah al Falaq ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To yeh achi haalat aur dushmanon par kamyabi ki Daleel hai. Aur kaha gaya ke Allah taala is ke naam ko buland karaingay aur usay ism Azam naseeb hoga.

Aur is ki dua qubool ho gi. Aur usay koi bhi insaan aur jin nuqsaan nah pouncha sakay ga. Aur woh gamoon aur haasidon ke shar se mehfooz ho ga. Aur kaha gaya ke woh duniya par jitna chahay ga itni hi is par duniya aegi.

khwab me surah falaq tabeer


surah al falaq tabeer

Share via
Copy link