Khwab mein Surah Ikhlas ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Ikhlas ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah al Ikhlas ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To Daleel hai woh Allah taala ki toheed bayan kere ga aur is ki oolad bhi nahi hogi. Aur is waqt tak nahi marey ga. Jab tak ke woh tamam ahal ko dafan nah kar day aur kaha gaya ke usay ism Azam ka ilm hoga.

Aur is ki dua qubool hogi aur is ki haalat achi hogi. Aur kaha gaya ke agar woh dara sun-hwa ho to aman paye ga aur agar woh mazloom ho to Allah taala is ki madad karen ge. Aur baaz dafaa yeh Umar aur zindagi ke khatam honay par Dalalat karta hai aur kaha gaya ke usay paki tauba aur sahih imaan naseeb hoga.

khwab me surah ikhlas tabeer surah ikhlas tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap