Khwab mein Surah Tabbat ki Tilwat Karna Tabeer

Khwab mein Surah Tabbat ki Tilwat

Jis ne khawab mein surah Tabbat ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To daleel hai woh –apne maal ko wahan kharch karega jahan allah taala raazi nah hon ge. Yani ghalat raastoon mein aur agar is ke paas maal nahi hai to alamat hai woh chugal khori kere ga.

Ya phir allah taala usay halaak karen ge aur woh is waqt tak nahi marey ga jab tak ke woh –apne tamam ahal ko dafan nah kere aur kaha gaya ke usay toheed aur maal ki qillat ataa hogi. Aur kaha gaya ke woh aisi aurat par haawi ho gi. Jis mein koi kher nah hogi aur kaha gaya ke usay khasara hoga aur is ka maal zaya ho jaye ga.

khwab me surah tabat tabeer surah tabbat tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap