Khwab mein Surah Al Nasar ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Nasar ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah al Nasar ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To agar woh badshah hai to daleel hai barray shehar fatah kere ga aur kamyaab hoga. Aur agar woh badshah nahi hai to yeh ishara hai woh marey ga.

Aur kaha gaya ke woh dushmanon par ghalib aaye ga. Aur woh shuhada aur Huzoor(S.A.W.W) Ke sath hoga. Aur kaha gaya ke is se mohabbat karne wala koi aadmi is ki khatir marey ga.

khwab me surah nasar ki tabeer surah alnasar tabeer

Share via
Copy link