Khwab mein Surah Al Ghashia ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Ghashia ki Tilawat

jis ne khawab mein surah Al-Ghashia ko ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. to Jaffer Sadiq aur imam kasaaee farmatay hain ke agar is ki maeeshat mein tangi ho to Daleel hai Allah taala is ko wasee kar deingay.

aur kaha gaya hai ke usay Zuhad aur ilm naseeb ho ga. aur kaha gaya ke woh kisi qoum par kharcha karega aur inhen ataa kere ga. lekin woh is ka shukar ada nahi karaingay. aur kaha gaya ke is ka martaba buland hoga aur is ka zikar aur ilm logon mein phailay ga.

khwab me surah ghashia tabeer

Share via
Copy link