Khwab mein Surah Al Hadeed ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Hadeed ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Hadeed ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To hazrat Abbu Baker siddiq razi allah anho aur Hazrat Jaffer sadiq farmatay hain ke Allah ke deen mein usay qowat ataa hogi. Aur woh achay ikhlaq wala hoga aur kaha gaya ke usay neki aur logon ki ki taraf se tareef naseeb ho gi.

Aur badan ki sehat naseeb hogi. Aur kaha gaya ke woh maal aur bhalai paye ga. Aur is par tamam bhulaiyon ka darwaaza khil jaye ga. Aur woh Allah taala aur Rasool Allah (S.A.W.W) Par imaan laane walon mein likha jaye ga.

khwab me surah hadeed ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap