Khwab mein Surah Al Waqia ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Waqia ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah alwaqah ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To Hazrat Umar bin khitaab farmatay hain ke woh duniya mein faqeer nah hoga. Aur akhirat ke maamla mein gumraah nah hoga.

Aur kaha gaya ke jannat ki taraf sabqat karne walon mein se hoga. Aur kaha gaya ke jis se woh darta hai is se aman haasil hoga aur is par duniya kushadah hogi.

khwab me surah waqia ki tabeer

Share via
Copy link