Khwab mein Surah Al Rahman ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Rahman ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah Al Rehman ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To tabeer hai ke be shak Allah taala usay dono Harmon ( Makkah o Madinah ) mein se kisi aik ki taraf le jayen ge. Ya dono Adnoon mein se kisi aik ki taraf ya iskandari shehar ki taraf. Ya ishara hai un jaghon mein se kisi aik mein marey ga. Aur kaha gaya ke Allah taala is par khusoosi rehmat karen ge.

Aur kaha gaya ke woh quran pak hifz kere ga aur deen ki samajh haasil kar yga. Aur bohat ziyada ilm haasil kar yga. Aur agar is ke dushman hon to woh usay nuqsaan nahi pehchansaken ge. Aur kaha gaya ke woh beeet almuqaddas Palestine mein rahaish ikhtiyar karega. Aur kaha gaya ke woh duniya ki naematain paye ga.

khwab me surah rahman ki tabeer

Share via
Copy link