Khwab mein Surah Al Qamar ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Qamar ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Qamar ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To Daleel hai usay jail mein dala jaye ga aur phir Allah taala usay jail se rihayi ataa farmaen ge. Aur Allah taala is se shar walon ke shar ko daur kar yga. Aur qayamat mein jab woh aaye ga to is ka chehra chodhween raat ke chaand ki terhan chamakta hoga.

Aur kaha gaya ke woh shak o shubah se tobah karay ga. Aur deen mein kharabi ke baad islaah karega. Aur Hazrat imam Jaffer Sadiq farmatay hai ke is par doobnay ka khauf hai is ke rishta daaron ki taraf se khauf zada hoga. Aur ibn Fazala farmatay hain ke duniya se woh azmaish ke baad hi niklay ga.

khwab me surah qamar tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap