Khwab mein Surah Al Mujadila ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Mujadila ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah AL Mujadila ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To imam nafea aur Ibn kaseer farmatay hain ke usay kisi muamlay mein qoum se takleef puhanche gi. Aur Ibn Fazala farmatay hain ke agar woh aalam ho to usay takleef nahi puhanche gi.

Aur kaha gaya ke woh baatil mazhab walon se jhagra kar yga. Aur un par ghalib aaye ga aur kaha gaya ke woh Mustajab dua ke zariye apni matlooba cheez se nijaat paye ga.

khwab me surah mujadila tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap