Khwab mein Surah Al Hajj ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Hajj ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al-Hajj ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To imam nafea aur Ibn kaseer farmatay hain ke usay hajj ki Saadat baar baar naseeb hogi.

Aur Ibn fazala farmatay hain ke agar woh bemaar ho ga. To yeh is ki mout par Daleel ho gi. Aur kaha gaya ke woh hajj ke fareeza ko ada kere ga. Magar wahan se nahi lautay ga.

surah hajj tilawat ka khwab tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap