Khwab mein Surah Al Mominoon ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Mominoon ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al-Mominoon ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To woh koi ajeeb makhlooq dekhe ga. Jis se log bhi mutajib hon ge aur kaha gaya ke usay hajj naseeb ho ga. Aur yeh bhi kaha gaya ke woh momnin ke sath jannat ke aala darjaat mein hoga. Aur kaha gaya ke usay imaan bhalai aur sacha aur khalis imaan naseeb ho ga.

Aur kaha gaya ke is ka imaan qawi ho ga. Aur is ka khtama baala imaan ho ga. Aur kaha gaya ke usay pakdamni naseeb hogi. Aur woh bulaun se mehfooz hoga. Aur kaha gaya ke Allah taala usay duniya mein bulandi naseeb farmaen ge. Aur is ka hashar momnin ke sath hoga. Aur farishtay usay raahat aur rozi ki khushkhabri deingay. Aur usay un cheezon ki khushkhabri deingay. Jo malik ulmaut ke nuzool ke waqt is ki aankhon ko thanda karen gi.

surah mominoon tilawat ka khwab tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap