Khwab mein Surah Al Shuaraa ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Shuraa Al Shuara ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah al shuara ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To Hazrat Abu Baker Siddiq aur Hazrat imam jaffer sadiq farmatay hain. Ke woh rozi mein tangi paye ga.

Aur phir har cheez mushaqqat se paye ga. Aur baaz ne kaha ke allah taala bohtan tarashi, jhooti baat aur gina hon se is ki hifazat farmaen ge. Aur kaha gaya ke usay buri baat bad kalami aur jhoot se nijaat deingay.

surah shura tilawat ka khwab tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap