Khwab mein Surah Al Haqqa ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Haqqa ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Haqqa ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To agar woh minbar par khara tha to usay islam mein koi bidat nikaalte par suli par charhaya jaye ga. Aur ibn musayyab farmaya ke agar kisi ne is ki tilawat ki aur woh betha sun-hwa tha to usay korray maaray jayen ge. Aur jaffer sadiq ne farmaya ke agar usay kisi badshah ne parha to daleel hai.

Uski badshahat zael ho jaegi. Aur agar kisi gawah ne parha to daleel hai woh gawahi se ruk jaye ga. Aur agar kisi bemaar ne parha to ishara hai woh mar jaye ga. Aur agar kisi aurat ne parha to alamat is ka shohar se talaq dega. Aur agar uski tilawat aik aisay shakhs ne ki jo ilm ki taraf mansoob kya ja taa hai. Yani aalam ne to tabeer hai usay korray maaray jayen ge.

Aisa hi abdullah waghera ne bhi kaha hai aur kaha gaya ke woh allah taala ka bohat qurb haasil kar ne wala ho ga. Aur kaha gaya ke woh kisi museebat mein waqay ho ga aur allah taala is ki to bah ko qubool karen ge. Aur kaha gaya ke agar woh haq par tha haq is ke haath par qaim hoga.

khwab me surah haqqa parhanay ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap