Khwab mein Surah Al Hujraat ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Hujraat ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Hujraat ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To Daleel hai quran pak mein mojood Allah taala ke ehkamaat ka itebaa naseeb hoga. Aur woh rishta daaron aur bhaiyon mein sila rehmi kere ga.

Aur logon ke darmiyan musalihat ko baraye ga. Aur usay Allah taala ki nafarmani karne walon ki tadaad ke bura ajar miley ga.

khwab me surah hujrat ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap