Khwab mein Surah Al-Inam ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al-Inam ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah al-inaam ya is ka kuch hissa parha ya is par parhi gayi to imam Jaffer Sadiq hazrat aur Aysha razi Allah Anha, Imam kasaaee aur Ibn fazala farmatay hain. Ke mein usay khushkhabri sunataa hon ke uski aulaad ki salamti ki aur bachon ki hifazat ki aur mein usay khushkhabri deta hon.

Duniya aur akhirat mein achay rizaq ki aur kaha gaya ke woh umdah qisam ka maal bakriyan cho paye gaaye waghera wala hoga. Bara khushaal aur sakhi ho ga Allah taala is ko dono jahan mein ikhtiyar aur is par reham kere ga aur is ko har qisam ka maal ataa kar day ga. Aur Allah taala is par rahmaten beje ga aur sattar hazar farishtay is ke liye mughfirat ki dua karain ge.

surah inam tilawat ka khwab tabeer

Share via
Copy link