Khwab mein Surah Al-Maidah ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al-Maidah ki Tilawat

Jis ne khoob mein Surah al-Maidah parhi ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya to imam nafea aur Ibn kaseer farmatay hain ke woh bara sakhi ho ga. Aur khana khilanay ko pasand kere ga. Aur kaha gaya ke usay yaqeen ataa ho ga. Aur ibadat aur Khashoo naseeb hoga. Aur baaz dafaa yeh Dalalat karta hai shehar ke haakim honay par aur yeh bhi kaha gaya ke woh buland martaba paye ga. Aur is ka yaqeen Qawi ho ga aur bara naiko car hoga.

Aur kaha gaya ke Allah pak uski dua ko qubool karen ge. Aur woh farakhi maal payega. Aur usay ajar diya jaye ga. Aik aik yahodi aur nasrani ke tadaad ke mutabiq. Aur is par aik sangdil qoum ke zariye azmaish aaye gi. Aur yeh bhi kaha gaya ke usay barket aur rizaq ataa hoga.

surah maidah tilawat ka khwab tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap