Khwab mein Surah Al Infitar ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Infitar ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al infitar ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To imam nafea aur Ibn kaseer fir maate hain ke woh namaz mein susti karne wala hoga. Aur is ko ghair waqt mein ada kere ga.

Aur kaha gaya ke usay badshah ki hum nasheeni naseeb hogi. Aur kaha gaya ke usay –apne parosion se bachna chahiye. Ke kahin woh is ko nuqsaan nah pouncha yin.


khwab me surah infitar ki tabeer

Share via
Copy link