Khwab mein Surah Al Takweer ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Takweer ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah AL Takweer ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To jaffer sadiq farmatay hain ke is ko chori ke zariye ya aisay aadmi ke zariye se maal miley ga. Jis se is ko faida miley ga.

Aur kaha gaya ke mashriq ki janib safar karega aur wahan se rizaq paye ga. Aur kaha gaya ke usko khashoo aur to bah ataa hogi. Aur allah taala is ko zillat se bachayen ge.

khwab me surah takweer ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap