Khwab mein Surah Al Maoon ki Tilawat

Khwab mein Surah Al Maoon ki Tilawat ki Tabeer

Jis ne khawab mein surah al Maaoon ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To woh qayamat ka inkaar kar ne walon mein se hoga. Aur a chay kamon se rokay ga.

Aur maal ki zkoh ada nahi karta aur kaha gaya ke kuch log is ki mukhalfat karen ge. Aur maidan par kamyaab ho ga. Aur kaha gaya ke is ke parosi is se faida uthayen ge. Aur log bhi is se naffa uthayen ge. Aur is se raazi hon ge.


khwab me surah maoon tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap