Khwab mein Surah Al Quraish ki Tilawat karna

Khwab mein Surah Al Quraish ki Tilawat karnay ki Tabeer

Jis ne khwab mein surah al Quraish ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To yeh hajj karne par daleel hai. Bashart e kay woh hadaayat aur amanat walon mein se ho wagerna is se morad allah taala ka rizaq khana aur is par shukar ada nah karna hai.

Aur kaha gaya ke woh logon mein manoos hoga. Aur miskeeno aur mohtajon ko kha na khilaye ga. Aur yeh bhi kaha gaya ke usay baghair mushaqqat ke rizaq naseeb hoga. Aur yeh bhi kaha gaya ke is ne jis safar ka iradah kya hai is mein usay bohat faida hoga.

khwab me surah quraish tabeer

Share via
Copy link