Khwab mein Surah e Muhammad ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah e Muhammad ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah Muhammad (S.A.W.W) Ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To Daleel hai woh qayamat ke din Hazoor (S.A.W.W) Ke jhanday ke neechay ho ga. Aur duniya ke andar woh Hazoor (S.A.W.W Ki snton par chalay ga.

Aur kaha gaya ke usay dushmanon par kamyabi naseeb hogi aur logon mein bulandi aur izzat naseeb hogi aur is ka logon mein Shahrah hoga.

khwab me surah muhammad tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap